Webcam at the crossroad of Koshevoy/Trofimov

Rating: 0/5 (votes: 0)

Webcam at the crossroad of Koshevoy/Trofimov


Live webcam shows a view of the crossroads of Oleg Koshevoy Street and Hero of the Soviet Union Trofimov Street in Biysk, Altai Krai, Russia. The camera is installed in the city district «Kotelshchik Settlement» on Oleg Koshevoy Street, 12.
Geography: Kotelshchik Settlement. Time zone: GMT+06:00
Broadcast quality: video, 480p. Status: camera works intermittently (checked).
Category: traffic.

Similar live cams:

Webcam at the crossroads of Soldiers-Internationalists/Druzhniy (Biysk, Russia)Webcam at the crossroads of Soldiers-Internationalists/Druzhniy
Webcam at the crossroad of Razin/Lipovy, Biysk city (Biysk, Russia)Webcam at the crossroad of Razin/Lipovy, Biysk city
Webcam at the crossroads of Soldiers-Internationalists/March 8 (Biysk, Russia)Webcam at the crossroads of Soldiers-Internationalists/March 8
Webcam at the Gorky/Kluchevskoy crossroads in Biysk (Vorobyovka, Russia)Webcam at the Gorky/Kluchevskoy crossroads in Biysk
Webcam at the crossroads of Udarnaya/Socialist, Biysk (Biysk, Russia)Webcam at the crossroads of Udarnaya/Socialist, Biysk
© GEOCAM.RU, 2007-2023
v. 2.0.31
ContactsSite Map